Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
     
 

12.12.2016
Med støtte fra fonde, virksomheder og private har Cystisk Fibrose Foreningen uddelt tre stipendier til forskning i cystisk fibrose

Med støtte fra fonde, virksomheder og private har Cystisk Fibrose Foreningen netop uddelt stipendier til forberedelse af tre spændende forskningsprojekter inden for cystisk fibrose.

Der er blevet uddelt stipendier for i alt kr. 394.995,41. To af projekterne er netop startet op i december, mens det tredje startes op i januar 2017. Herunder kan du læse mere om, hvad projekterne undersøger.

 

Biofilm som et tredje kompartment med særlig antibiotika farmakokinetik og farmakodynamik

Bao Ngoc Thuy Cao er reservelæge på Rigshospitalet og står bag ovenstående Ph.d.-projekt, som har til formål at skabe en bedre forståelse for øget antibiotikatolerance i biofilm, afsløre nye behandlingsmuligheder og optimere behandlingen af biofilm.

Ved behandlingen af infektioner med antibiotika er sammenhængen mellem omsætningen af lægemidlet (farmakokinetikken) og lægemidlets effekt (farmakodynamikken) afgørende for korrekt dosering og optimal effekt.

Ved biofilminfektioner er dette område ikke belyst tilstrækkeligt. I dette forskningsprojekt foreslås det, at biofilminfektionen med sin egen matrix betragtes som et selvstændigt tredje kompartment med egen farmakokinetik og -dynamik.

Forskningsprojektet udføres på Mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet, mens nogle af forsøgene i Ph.d.-projektet foretages på Afdelingerne for Experimentel Medicin (”Dyreafdelingen”) på Københavns Universitet.

Bao Ngoc Thuy Cao har modtaget 154.915,41 kr. i støtte til forberedelse af sit Ph.d.-forskningsprojekt.

Læs Bao Ngoc Thuy Caos beskrivelse af forskningsprojektet her.

 

Hvordan tilpasser Pseudomonas aeruginosa sig til miljøet i lungerne hos CF patienter og hvorledes kan det få betydning for behandlingen?

Anaëlle Fait er biomedicinstuderende på Université Grenoble des Alpes CNRS i Frankrig og står bag dette Ph.d.-projekt, som har til formål at beskrive de molekylærgenetiske mekanismer bag bakteriel tilpasning – også kaldet bakteriel fitness.

Fitness beskriver de egenskaber, som gør organismer i stand til effektivt at udnytte de tilstedeværende ressourcer og derved klare sig i konkurrencen med andre organismer. I luftvejene hos patienter med cystisk fibrose antages det, at der sker en gradvis øgning af de inficerende bakteriers fitness over tid.

Ved eksperimenterne i forskningsprojektet forventes det at kunne identificere mulige genetiske markører for høj fitness, som på sigt vil kunne implementeres som diagnostisk redskab på klinikken.

Projektet udføres på Mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet samt på Novo Nordisk Fonden Center for Biosustainability.

Anaëlle Fait har modtaget 60.000 kr. i støtte til forberedelse af sit Ph.d.-forskningsprojekt.

Læs Anaëlle Faits beskrivelse af forskningsprojektet her.

 

Hyperglykæmi i cystisk fibrose – betydningen af inflammation, D vitamin og adiponectin for hyperglykæmi hos patienter med cystisk fibrose

Christine Råberg Mikkelsen er medicinstuderende og står bag ovenstående Skolar-projekt, som har til formål at undersøge, hvordan kronisk inflammation, vitamin D mangel og høje værdier af adiponectin påvirker den glykæmiske kontrol (sukkereguleringen) hos patienter med cystisk fibrose.

Cystisk fibrose relateret diabetes er hyppig hos den voksne befolkning og er associeret med dårlig sygdomsprognose med flere komplikationer såsom hurtigere fald i lungefunktion og kortere tid til lungetransplantation. Derfor ønskes det undersøgt, hvordan sukkerreguleringen hos cystisk fibrose patienter påvirkes.

Undersøgelsen udføres ved blodsukkermålinger hos patienter med cystisk fibrose, hvor det undersøges, om kronisk inflammation og mangel på vitamin D påvirker sukkerreguleringen. I samme forbindelse vil der blive udført sukkerbelastningstests på patienterne.

Forskningsprojektet udføres på Cystisk Fibrose Centret på Rigshospitalet i København.

Christine Råberg Mikkelsen har modtaget 180.080 kr. i støtte til forberedelse af sit Skolar-projekt.

Læs Christine Råberg Mikkelsens beskrivelse af projektet her.

 

Forskningsprojekter præsenteret på nordamerikansk kongres

Cystisk Fibrose Foreningen yder også støtte til, at forskere kan præsentere deres arbejde på de årlige internationale cystisk fibrose konferencer i hhv. Europa og USA.

Her kan forskerne diskutere deres resultater med andre forskere og få inspiration til nye forskningsprojekter til gavn for børn og voksne med cystisk fibrose og deres familier.

I oktober var tre forskere i Orlando for at præsentere deres forskningsprojekter på den nordamerikanske kongres. Du kan læse om deres forskningsprojekter her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: