Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
     
 

18.01.2016
Økonomisk støtte til 3 større forskningsprojekter på Cystisk Fibrose Centrene

Med støtte fra fonde og private donorer har Cystisk Fibrose Foreningen kunnet støtte 3 danske forskere med såkaldte forskningsstipendier. Forskningsprojekterne udføres på Cystisk Fibrose Center Rigshospitalet og AUH Skejby og centrene samarbejder om flere af projekterne.

 

'Min cystisk fibrose' app

ved læge og Ph.d. studerende Astrid Ring Madsen, Cystisk Fibrose Center Rigshospitalet.

Formålet med ”Min cystisk fibrose” er, at øge cystisk fibrose patienternes forståelse for og fortrolighed med deres sygdom samt, at skabe øget medinddragelse af patienterne i deres egen sygdomsudvikling, status og behandling.

Læs mere om forskningsprojektet

 

'Hjemmemonitorering af lungefunktion af patienter med cystisk fibrose'

ved lægestuderende Søren Sperling Pedersen, Cystisk Fibrose Center AUH Skejby

Formålet med projektet er, at afdække, hvordan hjemmemonitorering af lungefunktion kan supplere de ambulante kontroller på hospitalet og forbedre behandlingen. Ved at indføre hjemmemåling af patienternes lungefunktion vil de ambulante kontroller kunne gøres mere fleksible, brugerinddragende og sygdomsafhængige, og patienterne vil få større indsigt i deres egen sygdom og muligvis spare mindre vigtige ambulante kontroller i fremtiden.

Læs mere om forskningsprojektet

 

'Cystisk Fibrose, knogleskørhed og inflammation'

ved læge og klinisk assistent Inger Mathiesen, Cystisk Fibrose Center Rigshospitalet

Formålet med projektet er, at belyse faktorer som har betydning for og påvirker knoglesundheden hos danske cystisk fibrose patienter samt at undersøge, hvordan højdosis vitamin D påvirker knogleomsætning og knoglestyrke, og hvorledes vitamin D i høje doser påvirker cystisk fibrose patienternes kliniske tilstand og betændelsesniveau i lunger og blod. D

Læs mere om forskningsprojektet

 

 

Om introduktionsstipendier

Et introduktionsstipendium i forskning indenfor cystisk fibrose er en økonomisk støtte på 3 måneders løn til en yngre forsker, som forberedelse til et Ph.d. studie på et af de to Cystisk Fibrose Centre på Rigshospitalet eller Aarhus Universitetshospital Skejby. Ph.d. er en akademisk grad, der i Danmark tildeles efter en akademisk postgraduat forskeruddannelse og et vellykket forsvar af en ph.d.-afhandling som et resultat af et Ph.d. studie/ansættelse.

Formålet med et introduktions-stipendium er, at frikøbe arbejdstid for en periode, så vedkommende kan kvalificere sig til at søge en Ph.d. stilling. Perioden bruges typisk til forundersøgelser indenfor det videnskabelige område, udarbejde den første videnskabelige artikel, fondsansøgninger med henblik på finansiering af selve Ph.d. stillingen på universitetshospitalet, og udarbejde den endelig protokol, der er grundlaget for selv Ph.d. ansøgningen.

Ph.d. forskningen er et særdeles vigtigt område indenfor cystisk fibrose forskningen i Danmark. Forskningen sikre, at patienterne kan tilbydes en viden- og evidensbaseret behandling på et højt videnskabeligt niveau.

Forskningen har ofte udgangspunkt i hypoteser om nye og forbedrede tilgange, og flytter derved den etablerede behandling mod nye forskningsområder til gavn for patienternes overlevelsesmuligheder og livskvalitet. Ph.d. forskningen er en væsentlig årsag til, at der kan tiltrækkes nye forskere til et mindre sygdomsområde som cystisk fibrose, da fagområdet derved tilbyder et højt videnskabeligt niveau.

Ledende læger fra de to Cystisk Fibrose Centre indgår i Cystisk Fibrose Foreningens lægeråd, der ud fra en faglig vurdering indstiller til Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse, hvilke forskere der bør tildeles introduktionsstipendier.

 

Læs mere om forskning i cystisk fibrose her på websiden

Støt Cystisk Fibrose Foreningens arbejde for forskning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: