Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
     
 

29.06.2015
Forsøg med Ataluren til behandling af cystisk fibrose patienter, der har
mindst een klasse 1 mutation

Patienter med cystisk fibrose inddeles i 5 (6) mutationsklasser alt efter hvilken fejl mutationen medfører for cellernes produktion af CFTR proteinet hos patienterne.

Mutationsklasserne er med til at give en forklaring på nogle af variationerne af sygdommens sværhedsgrader, og mutationsklasserne er udgangsspunktet for den målrettede forskning, som har har fundet sted med de såkaldte ’correctors’ og ’potentiators’ siden 1998.

 

Læs mere om mutationsklasserne og fejlene i cellernes produktion af CFTR proteinet ved cystisk fibrose

Læs mere om hvad der er galt i lungerne ved cystisk fbrose

 

Der har siden 2012 været stor fokus på den nye medicin Kalydeco til patienter med klasse 3 mutationer, og senest er der stor fokus på det nye produkt Orkambi til de cystisk fibrose patienter, som har to kopier af mutationen deltaF508 i gruppen af klasse 2 mutationer.

 

Læs mere om Kalydeco til cystisk fibrose patienter med klasse 3 mutationer

Læs mere om Orkambi til cystisk fibrose patienter, som har to kopier af mutationen deltaF508 i gruppen af klasse 2 mutationer

 

Ataluren (Translarna) er et produkt, der i fase 3 forsøg til behandling af cystisk fibrose patienter, som har mindst een klasse 1 mutation. Behandlingen vil kun være virksom for de cystisk fibrose patienter som netop har disse mutationer.

Gruppen af klasse 1 mutationer udgør ca. 8 % af cystisk fibrose patienterne, og kaldes generelt for nonsens eller stop-mutationer fordi cellerne slet ikke kan producere et CFTR protein på grund af et for tidligt stopsignal langs den kode, der laver proteinet inde i cellerne.

Dermed bliver der aldrig produceret et protein, som kan nå ud til cellevæggen, som det sker ved flere af de andre mutationsklasser ved cystisk fibrose. Eksempler på klasse 1 mutationer er: G542X, W1282X og R553X.

 

Om Ataluren

Man har gennem en årrække arbejdet på stoffer, som skal få cellerne til at ignorere det for tidlige stopsignal ved nonsens-mutationerne. Et af stofferne har i udviklingsfasen været navngivet PTC124.

I dag er det markedsført under navnet Ataluren (Translarna) og er godkendt i Europa til behandling af sygdommen Duchennes muskeldystrofi, der også er kendetegnet ved en nonsens-mutation i cellerne.

Ataluren gives som en pille i daglige doser og det får dannelsen/læsningen af proteinet inde i cellerne til at ignorere det for tidlige stopsignal, så der kan dannes et næsten funktionsdygtigt protein.

 

Forklaring til figur:

Normal Translation: Normal læsning/dannelse af CFTR proteinet i cellerne, som det sker hos raske personer.

Incomplete Translation: Ufuldstændig læsning/ingen dannelsen af CFTR proteinet pga. et for tidligt stopsignal (premature stop signal) inde i cellerne, som det sker hos cystisk fibrose patienter med klasse 1 mutationer.

Ataluren Facilitated Translation: Behandling af cystisk fibrose patienter med en klasse 1 (nonsens) mutation. Ataluren påvirker dannelsen af CFTR proteinet. Det tidlige stopsignal ignoreres og proteinet kan nu dannes hos patienterne og placerere sig ved cellevægen, hvor det fungerer delvist.

 

Om fase 3 forsøgene med Ataluren

Forsøgene med Ataluren til behandling af cystisk fibrose har vist varierende resultater. I 2014 konkluderede man, at Ataluren ikke havde generel effekt, fordi behandlingen kun var virksom hos nogle patienter. Ved nærmere undersøgelse af forsøgene viste det sig imidlertid, at behandlingen måske havde god effekt hos de patienter som IKKE inhalerede antibiotikummet tobramycin sammen med Ataluren, men der var for få af disse patienter i forsøget til at man kunne være sikker på resultatet.

Derfor har man iværksat en ny række af fase 3 forsøg på cystisk fibrose patienter, hvor patienterne IKKE må inhalere tobramycin. Målet er at inkludere 208 patienter i forsøget som forventes at slutte i november 2016. Forsøget inkluderer også danske patienter.

Baseret på resultaterne de første forsøg med Ataluren, så er forventningen, at patienterne ikke stiger væsentligt i lungefunktion, men deres lungefunktion er mere stabil over tid, antallet af akutte forværringer i lungerne (exacerbationer) reduceres samt bedre fordøjelse.

 

Læs mere om forskning i cystisk fibrose her på websiden

Støt Cystisk Fibrose Foreningens arbejde for forskning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: