Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
 

31.03.2014
Om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Er det rigtigt, at jeg skal redegøre for mit behov for tabt arbejdsfortjeneste hvert år?

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42 er en løbende ydelse, som i udgangspunktet ikke er tidsbegrænset, medmindre der er lavet en konkret aftale med modtageren om en bevilling for en afgrænset periode.

Men kommunen har pligt til at lave opfølgning på løbende bevillinger, det fremgår af servicelovens § 148. Det betyder at kommunen skal følge op på, om betingelserne for bevilling stadig er opfyldt og om bevillingen stadig dækker det behov, som bevillingen er givet til. I den forbindelse har du som modtager af ydelsen pligt til at medvirke og bidrage med de nødvendige oplysninger.

Som forældre til et barn med Cystisk Fibrose kan det opleves som en belastning, igen og igen at skulle redegøre for behovet, som kan opleves så indlysende.

Det er imidlertid vigtigt, at I bidrager med oplysninger om hvordan situationen omkring jeres barn er – der kan være sket ændringer i løbet af året, som betyder at jeres behov for kompensation er forandret. Jeres behov kan være uændret, men I kan også have behov for flere eller færre timer.

I forbindelse med opfølgningen kan det være en god ide at kigge tilbage på den tidligere bevilling, hvor det bør fremgå hvor mange timer, der er bevilget og hvad timerne er givet til.

Det kan også være en god ide at lave et ugeskema, hvor I angiver hvilke opgaver, I har omkring jeres barns behandling og pleje og ledsagelse. Det kan bidrage til at give både jer og sagsbehandleren et godt overblik.

 

Vibeke Larsen
Socialrådgiver, Cystisk Fibrose Foreningen

 

 

Tilbage til forsiden af socialrådgiveren
og informationer om sociale forhold 

 

 

 

   

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: