Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
 

25.09.2014
Hvem har ansvar for at yde hjælp til sprøjter og kanyler m.m. til behandling?

Sprøjter og kanyler m.m. til brug ved SPRØJTEKURE:

Et af de områder, som kan give anledning til tvivl og uklarhed er hvem, der skal betale for hjælp til medicin, sprøjter, kanyler og evt. andre remedier i forbindelse med intravenøs behandling (sprøjtekure).

Svaret er, at det ér regionens opgave – og dermed sygehusets ansvar at yde denne hjælp. I praksis betyder det, som udgangspunkt, at redskaberne og remedierne udleveres af sygehuset.

Begrundelsen er, at der er tale om en behandling, som sygehuset har ansvar for og fører kontrol med – også selv om behandlingen i praksis foregår hjemme. Alternativt ville det betyde indlæggelse på sygehuset.

 

Sprøjter og kanyler m.m. til brug ved DAGLIG INHALATIONSBEHANDLING:

Når det derimod handler om sprøjter og kanyler til brug for daglig inhalationsbehandling gælder der andre regler.

Børn og unge under 18 år:
Forældrene kan søge om at få dækket nødvendige merudgifter til kanyler og sprøjter og andre remedier efter Servicelovens § 41.

Voksne over 18 år:
Det er de færreste voksne med Cystisk Fibrose, som vil være omfattet af hovedbestemmelsen i Servicelovens § 100. De er derfor ikke berettiget til at få dækket merudgifter til medicin, sprøjter, kanyler og andre merudgifter. De fleste CF patienter vil alene være omfattet af den undtagelsesbestemmelse, som betyder, at de alene vil kunne få dækket nødvendige merudgifter til diætkost når forskrifter om særlig diæt følges.

For de voksne CF patienter, som ikke kan få dækket udgifterne efter Servicelovens § 100 kan der dog være andre muligheder, nemlig

  • Personer, der modtager folkepension eller førtidspension tilkendt før 1.1.2003 kan søge tilskud efter pensionslovens § 14 om personligt tillæg, hvis borgerens økonomiske forhold er særligt vanskelige. Kommunen foretager en økonomisk vurdering af borgerens forhold.
  • Borgere, der modtager øvrige forsørgelsesydelser – herunder førtidspension efter reglerne efter 1.1.2003, kan søge tilskud efter Aktivlovens § 82 om tilskud til behandling, hvis borgeren ikke selv har økonomisk mulighed for at betale. Kommunen foretager en økonomisk vurdering af ansøgers og ægtefælles økonomiske forhold.
  • Borgere, der er selvforsørgende med løn, SU eller andet, men som ikke kan skaffe økonomi til at betale egen-udgiften, kan søge tilskud efter Aktivlovens § 82 om tilskud til behandling. Kommunen foretager en økonomisk vurdering af ansøgers og ægtefælles økonomiske forhold.

Vi er i sekretariatet opmærksomme på, at det for nogle voksne kan være svært at få udgifterne til den nødvendige behandling dækket.

Det er derfor et område, som vi vil undersøge nærmere for at se, om lovgivningen eventuelt kan ændres.

 

Vibeke Larsen
Socialrådgiver, Cystisk Fibrose Foreningen

 

 

Tilbage til forsiden af socialrådgiveren
og informationer om sociale forhold
 

 

 

 

   

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: