Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
 

20.02.2015
Søg kommunen om hjælp før du handler og regler for klage over sagsbehandling

Søg om hjælp før du handler!

Det er et almindeligt princip i den sociale lovgivning, at man som borger skal indgive en ansøgning inden, man går ud og handler og sætter sig i en udgift.

Det betyder, at man kan risikere at få et afslag selv om man i princippet var berettiget til en ydelse/bevilling – fordi, man ikke har indgivet en ansøgning før efter, man handlede.

Derfor er det vigtigt, at du altid – så vidt det er muligt – tager kontakt til kommunen og sagsbehandleren inden, du handler eller træffer vigtige og afgørende beslutninger, hvor du er afhængig af at få en bevilling fra kommunen.

Der er situationer, hvor du er nødt til at handle ud fra de vilkår, som opstår – f.eks. at du akut bliver indlagt med dit barn. I den situation er det så vigtigt, at du kontakter kommunen så snart, du får mulighed for det.


Klageregler – hvad kan man klage over og hvor lang er fristen for at klage?

Hvis du vil klage over et afslag, en ændring af en bevilling eller ydelse, kan du klage til Ankestyrelsen.
Fristen for at klage er 4 uger (28 dage) fra det tidspunkt, du har modtaget afgørelsen fra kommunen.
Klagen skal sendes til kommunen, der revurderer afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, vil kommunen videresende klagen sammen med sagens akter til Ankestyrelsen.

 

Klagefristen skal overholdes, da klagen ellers vil blive afvist

Du kan altid aflevere en foreløbig klage hvis du har brug for mere tid til f.eks. at søge vejledning og hjælp til at skrive din klage. Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med en klage. Det kan både være i den situation, hvor du er i tvivl om du vil klage eller der, hvor du har brug for hjælp til at lave din klage.

Du kan klage både mundtligt og skriftligt – jeg vil dog opfordre dig til, at du altid laver en skriftlig klage, og får en kvittering på, at kommunen har modtaget den. Hvis du vælger at klage mundtligt, kan du også bede om at få en kvittering for, at kommunen har registreret din klage.

Handler derimod om at du ønsker at klage over sagsbehandlingen og den måde kommunen behandler dig på, skal klagen afleveres til kommunalbestyrelsen. Det kan f.eks. handle om, at kommunens sagsbehandlingstid har været meget lang eller at du oplever, at samarbejdet på andre måder er problematisk.

I nogle situationer kan det være en rigtig god ide, at bede om at få et møde, hvor f.eks. afdelingslederen deltager. Et møde, hvor man kan få en - forhåbentlig god og konstruktiv - dialog om hvordan, samarbejdet kan blive bedre eller få afklaret konkrete problemstillinger i forhold til sagsbehandlingen. Det kan i mange situationer være den korteste vej til at få bedre samarbejde og få ryddet eventuelle misforståelser af vejen, eller finde en konstruktiv måde at håndtere en uenighed på.
Andre gange kan der være behov for at sende en skriftlig klage med en beskrivelse af sagens forløb og de problemer, man oplever.

 

Vibeke Larsen
Socialrådgiver, Cystisk Fibrose Foreningen

 

 

Tilbage til forsiden af socialrådgiveren
og informationer om sociale forhold

 

 

 

 

   

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: