Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
 

14.07.2016
Ændringer i reglerne om kontanthjælp - det nye kontanthjælpsloft

Hvis du modtager kontanthjælp, skal du være opmærksom på, at der er indført nye regler som betyder loft over udbetalingen samt at man skal opfylde et beskæftigelseskrav.

 

Loft over udbetaling af offentlig støtte

Fra den 1. oktober 2016 indføres kontanthjælpsloftet. Det betyder, at der sættes loft over, hvor meget du maksimalt kan modtage i alt i henholdsvis særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Grænsen for hvad man kan få afhænger blandt andet af din alder, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Hvis du kommer over grænsen, påvirker det særlig støtte eller boligydelse, som kan blive nedsat eller helt bortfalde. Selve kontanthjælpen bliver ikke påvirket.

Du kan læse mere om kontanthjælpsloftet på www.borger.dk

 

Indførelse af 225-timers reglen

Hvis du har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, skal du fremover arbejde i mindst 225 timer om året. Ellers kan din ydelse blive sat ned, eller hvis du er gift, helt bortfalde.

Det er alene ordinært arbejde, der tæller med i opgørelsen af arbejdstimer.

Hvis din ydelse bliver sat ned fordi du ikke opfylder beskæftigelseskravet, får du ret til hele ydelsen igen, når du har arbejdet i mindst 225 timer de seneste 12 kalendermåneder.

Undtagelse

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ikke skal opfylde kravet om 225 timers arbejde, hvis jobcentret vurderer at din arbejdsevne er så begrænset, at du ikke kan arbejde i 225 timer inden for 12 kalendermåneder. Hvis jobcentret er ved at vurdere, om du er på vej i ressourceforløb, fleksjob, eller førtidspension, skal du heller ikke opfylde kravet. Endelig skal du ikke opfylde kravet, hvis du er under forrevalidering.

Du kan læse mere om 225-timers reglen på www.borger.dk  


Vibeke Larsen
Socialrådgiver, Cystisk Fibrose Foreningen

 

 

Tilbage til forsiden af socialrådgiveren
og informationer om sociale forhold

 

 

   

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: