Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
 

14.01.2015
Ændrede regler for udmåling af nødvendige merudgifter efter § 41

Fra 1. januar 2015 er der indført ændringer i forhold til måden, man beregner merudgifterne på. De tidligere standardbeløb er nu helt afskaffet.

Fremover opgør man de skønnede merudgifter for det kommende år. Beløbet deles med 12 og afrundes til nærmeste 100 kr. Det betyder f.eks. at hvis det månedlige beløb udgør 449 kr. rundes ned til 400 kr. pr. måned, mens beløbet rundes op til 500 kr. hvis det månedlige beløb udgør 450 kr.

Det er en forudsætning at merudgifterne udgør mindst 4.596 kr. pr. år (sats for 2015)

Kommunerne har fået en periode på et år til at få indarbejdet ændringerne og reguleret beregningerne efter de nye regler. Derfor kan der gå en tid inden, I får en ny beregning.

Derudover er der ikke længere mulighed for at få dækket de merudgifter til medicin, som dækkes via private sygeforsikringer, f.eks. Sygeforsikringen Danmark.

 

Vibeke Larsen
Socialrådgiver, Cystisk Fibrose Foreningen

 

 

Tilbage til forsiden af socialrådgiveren
og informationer om sociale forhold
 

 

 

 

   

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: