Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
 

13.07.2016
Ændret regler for beregning af klagefrist for fysiske og digitale breve

Ankestyrelsen har ændret praksis for hvordan klagefristen skal beregnes for fysiske og digitale breve. Det er vigtigt at vide hvordan klagefristen beregnes. Hvis du får afleveret din klage for sent betyder det, at kommunen og Ankestyrelsen afviser at behandle sagen.

Da Post Danmark begynder at sende fysisk post på en ny måde fra den 1. juli 2016, har Ankestyrelsen ændret praksis for hvordan, man beregner klagefristen for fysisk post.

Klagefristen skal nu beregnes efter, at et quickbrev normalt vil være 2 dage om at nå frem til borgeren. Hvis afgørelsen er sendt med almindelig post (det kalder Post Danmark ”Brevet”), går Ankestyrelsen ud fra disse hovedregler:

Fysiske breve:

  • Post sendt mandage, tirsdage eller fredage er fremme 5 dage senere.
  • Post sendt om onsdagen er fremme 7 dage senere.
  • Post sendt om torsdagen er fremme 6 dage senere.

Digital post:

Ankestyrelsen ændrer også praksis for beregningen af digital post. Nu vil vi normalt gå ud fra, at en afgørelse er fremme samme dag, den er endt.  

 

 

Vibeke Larsen
Socialrådgiver, Cystisk Fibrose Foreningen

 

 

Tilbage til forsiden af socialrådgiveren
og informationer om sociale forhold
 

 

 

   

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: