Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
 

10.12.2015
Ny vigtig principiel afgørelse fra Ankestyrelsen for voksne med cystisk fibrose
- om dækning af merudgifter efter Servicelovens § 100

Udgangspunktet har indtil nu været at voksne med CF ikke umiddelbart er omfattet af hovedbestemmelsen i servicelovens § 100, der giver mulighed for at dække merudgifter, der er en følge af en nedsat funktionsevne. De er derimod omfattet af undtagelsesbestemmelsen, hvor personer der ikke har en synligt eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne, kan få hjælp til dækning af merudgifter til diæt, når forskrifter om diæt og lignende følges.

Ankestyrelsen har nu i en ny afgørelse – 89-15 behandlet en sag om en borger med Cystisk Fibrose, som betyder, at flere voksne med Cystisk fibrose vil kunne få dækket merudgifter ud over diætkost.

Ankestyrelsen tager i afgørelsen stilling til om en person med CF, som er i regelmæssig behandling med antibiotika er omfattet af personkredsen for Servicelovens § 100 ud over nødvendige merudgifter til diæt.

Ankestyrelsen har vurderet, at en borger med Cystisk Fibrose, som er i medicinsk behandling, blandt andet med antibiotika, også kan være omfattet af den personkreds, som kan være berettiget til merudgifter ud over dækning af udgifter til diæt.

Ankestyrelsen lagde i den konkrete sag vægt på, at

  • Sygdommen i form af Cystisk fibrose er varig og nødvendiggør medicinsk behandling.
  • Borgerens sygdom, uden den nødvendige og relevante behandling, vil være akut livstruende eller betyde en umiddelbar risiko for væsentligt og varigt nedsat funktionsevne.
  • Borgeren uden den iværksatte medicinske behandling ville være i en betydelig risiko for hastigt tiltagende dårlig lungefunktion og der ville være en reel risiko for forværring af infektionerne, som i nogle tilfælde vil kunne udvikle sig livstruende

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunen altid skal lave en vurdering af den konkrete sag. Derfor vil kommunen skulle indhente konkrete oplysninger om din situation og din sygdom og behandling for at vurdere, om du er berettiget til at få dækket nødvendige merudgifter ud over merudgifter til diætkost. Det kan f.eks. være merudgifter til medicin og ekstra vask.

Har du brug for vejledning eller har spørgsmål til afgørelsen i forhold til din situation, er du meget velkommen til at kontakte mig på mail vl@cff.dk eller på tlf. 2095 3464 tirsdage mellem kl. 17.00 – 19.00

 

Vibeke Larsen
Socialrådgiver, Cystisk Fibrose Foreningen

 

 

Tilbage til forsiden af socialrådgiveren
og informationer om sociale forhold
 

 

 

 

   

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: