Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
 

08.09.2015
Fyret fra deltidsjob og modtager tabt arbejdsfortjeneste

Hvilke muligheder er, der hvis jeg bliver fyret fra mit deltidsjob og samtidig modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste?

Det er et af de spørgsmål, som jeg har fået i rådgivningen – og som kan være aktuelt for flere at få svar på.

Personer, der bliver ledige fra et deltidsjob, og som modtager tabt arbejdsfortjeneste, vil som hovedregel ikke kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge, da de ikke opfylder betingelserne om rådighed.

Servicelovens § 43 giver dig i de situationer mulighed for at få en særlig supplerende ydelse i 3 måneder, så du kan forsøge at finde et nyt deltidsjob.

Betingelserne for udbetaling af ydelsen er, at du

  1. er arbejdsløshedsforsikret,
  2. ikke er berettiget til at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
  3. ikke er selvforskyldt ledig,
  4. ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde og
  5. ikke modtager andre ydelser til forsørgelse efter anden lovgivning.

Ydelsen udgør et beløb svarende til højeste dagpengebeløb. Ydelsen kan højst udgøre 90 procent af forælderens arbejdsfortjeneste i det tidligere arbejde.

Kommunalbestyrelsen skal give den særlige supplerende ydelse uden hensyn til dine og evt. ægtefællens indtægts- og formueforhold.
Udgangspunktet er desuden, at man er berettiget til ydelsen fra første ledighedsdag.

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt retter kontakt til både din A-kasse og til kommunen.

 

Vibeke Larsen
Socialrådgiver, Cystisk Fibrose Foreningen

 

 

Tilbage til forsiden af socialrådgiveren
og informationer om sociale forhold
 

 

 

 

   

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: