Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
 

07.05.2014
Nyt fra Socialrådgiveren:
Om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam

I forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft sidste år, 1. januar 2013 blev der indført nye krav i forbindelse med kommunens behandling af bestemte typer af sager på arbejdsmarkedsområdet. Her får I en kort oversigt over de to begreber.

 

Rehabiliteringsplan
Rehabiliteringsplanen er et sagsbehandlingsværktøj, som skal medvirke til at sikre at borgerens sag bliver tilstrækkeligt oplyst.
Rehabiliteringsplanens forberedende del skal beskrive og dokumentere sagen og skal udarbejdes i samarbejde med borgeren.

Planen skal udarbejdes i forbindelse med behandling af sager om:

  • revalidering
  • fleksjob
  • støtte i form af tilskud til selvstændigt erhverv
  • ressourceforløb
  • førtidspension

Ankestyrelsen har for nylig truffet en principiel afgørelse (AFG 21-14) om, at kommunen har pligt til at udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del, når der træffes afgørelse, som vedrører en borgers ret til revalidering.

Ankestyrelsen udtaler i den samme afgørelse, at udarbejdelse og opdatering af rehabiliteringsplanen er en garantiforskrift. Det betyder, at en afgørelse som udgangspunkt er ugyldig hvis kommunen ikke har udarbejdet eller opdateret rehabiliteringsplanen.

 

Rehabiliteringsteam
En sag skal drøftes i Rehabiliteringsteam når, der skal træffes afgørelse om:

  • fleksjob
  • støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
  • ressourceforløb
  • førtidspension

Du deltager selv i mødet i Rehabiliteringsteamet, medmindre det er åbenlyst, at din arbejdsevne ikke kan forbedres.
Vær opmærksom på, at du har mulighed for at have en bisidder med til mødet.

Du kan læse mere om indholdet i Rehabiliteringsplanen i en lovguide, som er udgivet af Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH.

 

Vibeke Larsen
Socialrådgiver, Cystisk Fibrose Foreningen

 

 

Tilbage til forsiden af socialrådgiveren
og informationer om sociale forhold
 

 

 

 

   

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: