Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
 

03.11.2014
Ferietillæg og tabt arbejdsfortjeneste

Ferietillæg og tabt arbejdsfortjeneste

Når man modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42, er man berettiget til at modtage et tillæg til ferieformål.

Hensigten er at give personer, som modtager tabt arbejdsfortjeneste mulighed for at holde ferie på samme måde som andre, der har en lønindtægt. Det betyder, at der er tale om en ydelse, som ligner feriepenge, men man er ikke omfattet af ferielovens regler.

Det betyder, at man som modtager af tabt arbejdsfortjeneste skal have udbetalt ferietillæg, dels ved ferieårets start dels når man ophører med at modtage tabt arbejdsfortjeneste.

 

Hvordan beregnes tillægget mens du modtager tabt arbejdsfortjeneste?

Tillægget beregnes ved årsskiftet og beregnes med 1% af bruttoydelsen i det forudgående kalenderår.

Beløbet udbetales pr. 1. maj.

Det gælder også hvis du alene modtager tabt arbejdsfortjeneste til enkeltdage, f.eks. i forbindelse med ledsagelse til undersøgelser og behandling.

 

Når du ophører med at modtage tabt arbejdsfortjeneste – udbetales et tillæg til ferieformål.

Tillægget udgør 12½% af bruttoydelsen i det forudgående kalenderår. Der beregnes desuden et tillæg på 12½% af bruttoydelsen i det kalenderår, hvor ophøret finder sted.

Hvis du i en periode har modtaget fuld kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og senere får ændret din bevilling til at modtage delvis kompensation, så du f.eks. går fra fuld tid til halv tid, er du berettiget til at få udbetalt ferietillæg på 12½% af halvdelen af bruttoydelsen i det forudgående kalenderår.

Ferietillæg i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste er ikke en ydelse, du skal søge om, kommunen er forpligtet til at udbetale beløbet direkte til dig.

 

Vibeke Larsen
Socialrådgiver, Cystisk Fibrose Foreningen

 

 

Tilbage til forsiden af socialrådgiveren
og informationer om sociale forhold
 

 

 

 

   

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: