Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
 

07.01.2015
Regler for sagbehandling i kommunerne

Denne gang har jeg valgt at sætte fokus på nogle af de regler, som gælder for hvordan kommunen skal behandle din sag. Det er regler, som både handler om kommunens pligter og dine rettigheder – men også hvordan du selv, kan bidrage til det gode samarbejde.

 

Hvor lang tid må kommunen bruge på at behandle din sag?

Kommunen skal fastsætte en generel sagsbehandlingstid på de forskellige områder, f.eks. sagsbehandlingstid for ansøgning om dækning af nødvendige merudgifter. Der vil derfor være forskellige frister afhængig af hvad, du søger om. Kommunen skal oplyse hvor lang sagsbehandlingsfristen er på de forskellige områder, en del kommuner har lagt oplysningerne på deres hjemmeside.

På enkelte lovområder er der fastsat præcise frister i lovgivningen, det gælder f.eks. i forhold til sygedagpengeloven.
Spørg i kommunen, hvilken frist, der gælder for din sag, så du ved hvor længe, du skal forvente at sagsbehandlingen tager.

 

Oplysning af sagen - dine oplysninger er vigtige

Når kommunen skal behandle din ansøgning og vurdere hvilken støtte, du er berettiget til, er det vigtigt at du bidrager med oplysninger om din og/eller dit barns situation.

Du kan ikke forvente, at sagsbehandleren har indgående viden om Cystisk Fibrose, du kan derfor bidrage til behandlingen af din sag ved at bidrage med oplysninger om hvor, sagsbehandleren kan indhente oplysninger – og bidrage med konkrete beskrivelser af hvordan sygdommen påvirker dig/dit barn i dagligdagen.

Det er sagsbehandleren, som har ansvaret for indhente de oplysninger, som er nødvendige for at kunne vurdere hvilken hjælp du er berettiget til.

Hvis du har modtaget støtte fra kommunen gennem flere år, har kommunen pligt til at følge op og vurdere om du stadig er berettiget til hjælpen. Det betyder, at sagsbehandleren vil spørge dig om oplysninger, som du sandsynligvis har givet tidligere. Det kan være svært at skulle fortælle det samme igen og igen – oplysninger om forhold som er indlysende for dig.

Sagsbehandleren er dog nødt til at indhente oplysninger om din/dit barns aktuelle situation og behov når hun følger op på sagen. Netop for at kunne vurdere om du får den rette hjælp, og om du stadig er berettiget til hjælp og om der skal ske ændringer i hjælpen.

Hvis sagsbehandleren indhenter oplysninger fra andre end dig, f.eks. fra sygehuset har du ret til at se og udtale dig om oplysningerne inden, der træffes afgørelse.


Vibeke Larsen
Socialrådgiver, Cystisk Fibrose Foreningen

 

 

Tilbage til forsiden af socialrådgiveren
og informationer om sociale forhold

 

 

 

   

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: